دپارتمان نظارت و اجرا

مدیریت امور پروژه ها،  مدیر امور کنترل کیفی و هماهنگی مهندسی ومدیریت پیمان و رسیدگی  بخش های سه گانه اصلی امور مهندسی نظارت و اجرا گروه مهندسی چیدمانه میباشد  که عهده دار مدیریت یکپارچه سازی، هزینه، زمان و از همه مهم تر دست یابی به کیفیت برتر در عرصه ساخت و ساز هستند. اهم اقدامات به شرح زیر است:

  • هماهنگی و یکپارچه سازی مدارک مهندسی پروژه اعم از نقشه و مشخصات فنی در بخش های معماری، تاسیسات، سازه و تجهیزات ویژه
  • برنامه ریزی کمی و کیفی پروژه ها از ابتدا و کنترل آن در مقاطع تعریف شده
  • صدور دستورالعمل های مورد نیاز کنترل کیفی و پایش آن
  • صدور دستورالعمل مورد نیاز HSE و پایش آن
  • تهیه برنامه زمان بندی مهندسی، تدارکات، مالی و اجرا
  • انجام مدیریت ارزیابی در کلیه ارکان پروژه اعم از مدیران پروژه، سرپرستان اجرایی، پیمانکاران اصلی و جزء و تامین کنندگان
  • انجام روند های عقد قراردادی، رسیدگی و نظامات مربوط به تحویل
  • صدور شناسنامه کنترل کیفی پروژه ها

 

کامنت بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *